ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Υπολογίζεται ότι 1 δις άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας με λιγότερο από 1 δολάρια τη μέρα, 50.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, από την φτώχεια και την πείνα, 600 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας και 10 εκατομμύρια από αυτά πεθαίνουν, κάθε χρόνο, από την πείνα.
Η σύνδεση μεταξύ φτώχειας και αναλφαβητισμού είναι αναμφισβήτητη.
Η καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να ξεκινήσει με την προστασία και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών. Η επένδυση στα παιδιά είναι η καλύτερη εγγύηση για την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Χωρίς την πραγμάτωση όλων των δικαιωμάτων των παιδιών, η φτώχεια δεν μπορεί να μειωθεί. Επενδύοντας ένα μικρό μόνο ποσοστό από τον παγκόσμιο πλούτο, όλα τα παιδιά μπορούν να απολαμβάνουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, που περιλαμβάνει επαρκή διατροφή, ασφαλές πόσιμο νερό και συνθήκες υγιεινής, στοιχειώδη ιατρική φροντίδα και βασική εκπαίδευση
Η απόφασή σας να υποστηρίξετε ένα παιδί στην Αφρική μπορεί να είναι καθοριστική για το μέλλον του. Στις χώρες της Αφρικής, η μάχη για την επιβίωση είναι καθημερινό φαινόμενο, όταν στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο έννοιες όπως φτώχεια, πείνα, υποσιτισμός, θανατηφόρες ασθένειες, φαίνονται αρκετά μακρινές και ξένες.

Η υποστήριξη ενός παιδιού, ενισχύοντας οικονομικά τα έξοδα εκπαίδευσης, δίνει τη δυνατότητα σε πολλά παιδιά να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους αλλά συγχρόνως βοηθάει τόσο την οικογένειά του όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (αύξηση βιοτικού επιπέδου)

Δώσε την ευκαιρία σε ένα παιδί να μάθει γράμματα με 10 ευρώ το μήνα!