ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι οκτώ  Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας, όπως έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, εκτείνονται  από τη  μείωση στο μισό της ακραίας  φτώχειας μέχρι την ανάσχεση  της εξάπλωσης του HIV/AIDS και την παροχή καθολικής  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης – είναι ένα σχέδιο δράσης στο οποίο έχουν συμφωνήσει όλες οι  χώρες  και οι  σημαντικότεροι παγκοσμίως αναπτυξιακοί  οργανισμοί. Οι Στόχοι  έχουν δημιουργήσει πρωτόγνωρες προσπάθειες για  την αντιμετώπιση των   αναγκών  των φτωχότερων αυτού του κόσμου.

Στα πλαίσια του προαναφερόμενου βασικού στόχου, οι δράσεις του Οργανισμού μας καλύπτουν τους τομείς:

Εξάλειψη της απόλυτης φτώχειας και πείνας. Υλοποίηση προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ειδική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε έγκυες, Εμβολιασμοί Βελτίωση της υγείας των μητέρων.
Επίτευξη σε παγκόσμιο επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης. Κατασκευή Σχολείων, Οικονομική Ενίσχυση σε μαθητές, Προγράμματα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Εκστρατεία ενάντια στο AIDS, Ενημέρωση εφήβων και ενηλίκων για θέματα πρόληψης Καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών.
Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και ενδυνάμωση της θέσης τής γυναίκας Προγράμματα Εκπαίδευσης Γυναικών Υλοποίηση Προγραμμάτων Εναλλακτικής Ενέργειας Εξασφάλιση της αειφορίας του περιβάλλοντος.
Μείωση της παιδικής θνησιμότητας. Εμβολιασμοί Παιδιών, Παροχή ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Κατασκευή Ιατρικών Κέντρων Συνεργασία με άλλες ΜΚΟ, με ευρωπαϊκούς και διεθνής οργανισμούς Ανάπτυξη μιας Παγκόσμιας Αναπτυξιακής Συνεργασίας