ΝΑ ΓΙΝΩ ΧΟΡΗΓΟΣ

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εταιρίες και οργανισμοί ευαισθητοποιημένοι για το παγκόσμιο ζήτημα της φτώχειας, αποφάσισαν να στηρίξουν τη δράση μας. Οι κύριες συνεργασίες της χρονιάς που πέρασε ήταν: