ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 1. IOCC (INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES). Σε συνεργασία με τον IOCC, υλοποιούμε προγράμματα «Πρόσβαση σε καθαρό Νερό» σε διάφορες χώρες της Αφρικής. Τα προγράμματα αυτά αφορούν εγκατάσταση συστημάτων συλλογής βρόχινου νερού σε στέγες σχολείων, την κατασκευή πηγαδιών, την βελτίωση υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης κ.α. (φωτο)
 2. Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»
  logo
  Σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» υλοποιούμε προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν εμβολιασμούς σε παιδιά και νέους, ενημέρωση ενηλίκων για τρόπους πρόληψης και χρήσης στοιχειωδών κανόνων υγιεινής καθώς επίσης και εκπαίδευση τοπικών νοσηλευτών σε θέματα υγείας και υγιεινής.

 3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Ύστερα από την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΜΚΟ «Φως της Αφρικής» και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχεδιάζουμε την υλοποίηση προγραμμάτων βιώσιμης που αφορούν κυρίως την αγροτική, ζωτική και φυτική αύξηση παραγωγής σε χώρες της Αφρικής. Με την συμβολή εξειδικευμένου προσωπικού, παρέχουμε σε νέους αλλά και υφιστάμενους αγρότες και παραγωγούς την κατάλληλη τεχνογνωσία. Συμβάλλουμε έτσι τόσο στη μείωση της ανεργίας όσο και στην σταδιακή αύξηση παραγωγής προϊόντων με την έμμεση μείωση του υποσιτισμού.

  uni2

 4. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) Υπό την επιστημονική εποπτεία του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στοχεύουμε στην διάσωση, ανάπτυξη και ανάδειξη των πολιτιστικών αγαθών ανεκτίμητης ιστορικής αξίας του τόσο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας όσο και κειμηλίων άλλων Μητροπόλεων της Αφρικανικής Ηπείρου