ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

Σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» υλοποιούμε προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν εμβολιασμούς σε παιδιά και νέους, ενημέρωση ενηλίκων για τρόπους πρόληψης και χρήσης στοιχειωδών κανόνων υγιεινής καθώς επίσης και εκπαίδευση τοπικών νοσηλευτών σε θέματα υγείας και υγιεινής.