ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΤΕ

Υπό την επιστημονική εποπτεία του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στοχεύουμε στην διάσωση, ανάπτυξη και ανάδειξη των πολιτιστικών αγαθών ανεκτίμητης ιστορικής αξίας του τόσο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας όσο και κειμηλίων άλλων Μητροπόλεων της Αφρικανικής Ηπείρου