ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνάνθρωποί μας στην Αφρική. Το «Φως της Αφρικής» υλοποιεί προγράμματα «Συλλογής Βρόχινου Νερού» από στέγες σχολείων εγκαθιστώντας συστήματα νεροσυλλεκτών, αποθηκεύοντας έτσι το βρόχινο νερό σε δεξαμενές 6000 λίτρων.

SKITSO_NEROY

Με αυτό τον τρόπο, δίνουμε την δυνατότητα στα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε νερό ακόμα και τις περιόδους ξηρασίας όπου το νερό που διανέμεται μέσω του δικτύου δεν είναι επαρκές. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δείγματα νερού περνάμε από εργαστηριακό έλεγχο για να διαπιστωθεί η ποιότητα του νερού. Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με τον IOCC (International Orthodox Christian Charities)

Ήδη μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί 3 Συστήματα Συλλογής Βρόχινου Νερού στο Καμερούν και συγκεκριμένα:

  1. Δημοτικό και Γυμνάσιο Σχολείο Bamendakwe (4.000 μαθητές)
  2. Δημοτικό Σχολείο Old Bamenda DownTown (3.500 μαθητές)
  3. Δημοτικό Σχολείο Le Champions (1.200 μαθητές)